Allianz Sığorta Virtual Reallıq Treyninqi

Təcrübə keçən şəxs şərti fabrikin anbarında təhlükəsizlik sistemi risk nöqtələrində yanlış və ya doğru quraşdırılanları təyin edir. VR təlim zamanı su çiləyicilərinin, boruların mövqeləri haqda bilikər, yanğınla düzgün davranış qaydaları öyrədilir.