#

Artırılmış reallıq

 

AR LAYİHƏLƏR ÜÇÜN GÜVƏNLİ TƏRƏFDAŞ

 

2010-cu ildən bəri Artırılmış Reallıq sahəsinin öncüllərindən və öndərlərindənik.

 

Artırılmış Reallıq (AR), mobil cihazınız vasitəsilə rəqəmsal dünya və real dünyaya qarışıqlıq imkanı verir. İmkanları sonsuzdur!

 

PORTFOLİOMUZA BAX

 

ARTIRILMIŞ REALLIĞIN (AR) TƏTBİQ SAHƏLƏRİ:

 

Artırılmış Reallığı (AR) reklamdan başlayaraq işçilərin treninqinədək hər yerdə tətbiq etmək olur

 

MARKETİNQ

 

• Sərgi/Event

• Əyləncə

• İdman

• Ənənəvi reklam

• Dərgi/Kataloq

• Qablaşdırma üzərində

• Dükanda

 

GERÇƏK DÜNYADA

 

• Tibb

• Təhsil/Tədris

• Tikinti

• Arxitektura, dizayn

• Dərgi/Kataloq

• İstifadəçi təlimatı

Əlaqə üçün

Bİzə yazın